Logo
Po - Št 9.30 - 15.00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky |

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ETC European Trade Center s.r.o., U továren 999/31, 102 00 Praha 10, Česká republika.  IČO: 26445204, DIČ: CZ26445204, zapísaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82735. (ďalej len "predávajúci"), a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.etc-shop.sk.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Ceny sú platné len v internetovom obchode. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Českej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.

Všetky uvedené rozmery sú cirka údaje. Farebné odchýlky dodaného tovaru od fotografií nemožno vylúčiť. Zmeny a vylepšenia výrobkov nie sú vylúčené. Za zjavné omyly a chyby neručíme. Dodanie bude realizované iba na území Slovenskej republiky. Tovar predávame len v množstvách typických pre spotrebiteľské nákupy.

Vyobrazenie výrobkov v tomto internetovom obchode nepredstavuje žiadnu právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Potvrdenie objednávky nasleduje obratom po odoslaní objednávky a neznamená vznik kúpnej zmluvy, ale iba potvrdenie obdržaní objednávky. 

Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho akceptáciu objednávky s údajmi o predmetu kúpnej zmluvy, s údajom o cene tovaru a služieb, adresou dodania apod. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky emailom kupujúcemu. Ak nedošlo z technických dôvodov k doručeniu akceptácie objednávky, vzniká kúpna zmluva prevzatím zásielky a zaplatením kúpnej ceny kupujúcim. 

Na úvodnej stránke ponúka ETC SHOP časovo obmedzené akčné ceny. Tieto ceny platia iba v danom časovom úseku.

Súčasťou obchodných podmienok sú záručné a reklamačné podmienky. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov. Na vzťahy upravované týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, v závislosti od toho, či kupujúci vystupuje v postavení spotrebiteľa alebo nie.

Zmena týchto všeobecných obchodných podmienok bez prechádzajúceho upozornenia je vyhradená.

 

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk